POLITYKA PRYWATNOŚCI

NASK SA

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Bezpieczeństwo informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i poszanowania prawa do prywatności ma nadrzędne znaczenie dla NASK SA, stanowiąc jednocześnie zasadniczy atrybut działalności, pozwalający zdobywać i utrzymywać zaufanie do usług świadczonych przez NASK SA. Dla realizacji powyższego celu NASK SA wdrożył i stosuje politykę bezpieczeństwa informacji w całej organizacji. Ponadto, w kluczowych obszarach działalności NASK SA wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o normę ISO/IEC 27001:2013 i aktualnie przechodzi proces certyfikacji.

NASK SA stosuje przejrzyste zasady dotyczące swojej polityki prywatności, w tym informuje o tym, dlaczego i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, jak długo je przechowuje i komu udostępnia.

W celu jak najlepszej ochrony Państwa danych osobowych, NASK SA stosuje następujące zasady:

  • NASK SA przetwarza dane osobowe wyłącznie dla realizacji prawnie uzasadnionych celów, dla jakich je gromadzi lub w sposób określony w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
  • NASK SA przetwarza tylko takie kategorie danych osobowych, jakie są niezbędne dla realizacji celów przetwarzania.
  • NASK SA nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z celem ich przetwarzania.
  • NASK SA przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem.
  • NASK SA nie przetwarza danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
  • NASK SA umożliwia stały kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@nasksa.pl.
  • NASK SA realizuje obowiązki informacyjne wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wobec osób, których dane dotyczą.
005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.