• Casus: Pracownik odpowiedzialny za nadzór nad wydrukowaną listą pracowników przebywających na kwarantannie pozostawił ją na biurku bez należytego nadzoru. W tym czasie inny pracownik utrwalił wykaz w postaci zdjęcia i udostępnił innej osobie.
 • Orzeczenie: Doszło do naruszenia poufności przetwarzanych danych osobowych w wyniku niestarannego wykonywania obowiązków pracowniczych. Prezes UODO wymierzył Administratorowi karę upomnienia i nakazał zawiadomienie o naruszeniu osób, których dane dotyczą.
 • Uzasadnienie:
  • Informacja o pozostawaniu danej osoby na kwarantannie to dane osobowe szczególnej kategorii, tj. dotyczące zdrowia
  • Informacje dotyczące nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku/lokalu stanowią dane osobowe
  • W oparciu o te dane możliwa identyfikacja osób, których one dotyczą
  • administrator podlega obowiązkom wynikającym z RODO
 • Wniosek

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób objętych kwarantanną konieczne jest przeprowadzenie analizy sposobu dystrybucji ww. danych w wersji elektronicznej oraz papierowej pod kątem zagrożeń związanych z utratą ich poufności.

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.