NASK SA
Kariera

MENEDŻER DS. KLIENTÓW / Wrocław

Numer referencyjny: 2/ZS/WR/2020

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą samodzielność działania,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • miłą atmosferę oraz atrakcyjny pakiet socjalny.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • pozyskiwanie nowych klientów biznesowych,
 • rozwój i podtrzymywanie biznesowych relacji z klientami,
 • sprzedaż złożonych rozwiązań teleinformatycznych z zakresu Cyber Security oraz Data Center,
 • negocjowanie warunków sprzedaży i przygotowywanie umów,
 • prowadzenie złożonych projektów teleinformatycznych,
 • posprzedażowa obsługa klienta,
 • realizacja planu sprzedaży,
 • stały monitoring rynku i współtworzenie strategii sprzedaży.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe, preferowane zarządzanie, ekonomia, telekomunikacja,
 • dobra znajomość rynku teleinformatycznego, Cyber Security oraz Data Center
 • gotowość do aktywnego pozyskiwania klientów i sprzedaży złożonych rozwiązań teleinformatycznych,
 • umiejętność identyfikowania potrzeb klienta,
 • umiejętność budowania biznesowych relacji z klientami,
 • umiejętność przygotowania i prezentacji oferty handlowej,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych,
 • znajomość procesów sprzedaży oraz praktyczna znajomość technik sprzedaży,
 • doświadczenie w sprzedaży B2B,
 • udokumentowane sukcesy w sprzedaży dla klientów korporacyjnych,
 • wysoka motywacja do pracy, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista, odporność na stres, koncentracja na  realizację celów, kreatywność,
 • odpowiedzialność za realizację własnych zadań,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • prawo jazdy kategorii B.

  Mile widziane:

 •  

  komunikatywna znajomość języka angielskiego.


  Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie, za pomocą przycisku Aplikuj, CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

  Prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Menedżer ds. Klientów- Wrocław (numer ref: 2/ZS/WR/2020)”.

  Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: odo@nasksa.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@nasksa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  5. a)       W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w  tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  6. b)      W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  7. c)       W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  8. d)      W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usług na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
  13. a)       przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
  14. b)      dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.

  Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące.

   

  Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego na adres: rekrutacja@nasksa.pl.

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.